çarıqlı

çarıqlı
sif. Çarıq geymiş, ayağında çarıq olan. Malik motalpapaqlı, patavalı, çarıqlı, nimdaş paltarlı kəndliləri uzaqdan süzüb, qeyri-adi həyəcan içində olduqlarını anladı. M. İ.. // məc. Keçmişdə cəhalət, gerilik, mədəniyyətsizlik mənasında işlənmişdir. <Hacı Osman:> . . xanın yanında bizim adımızı çəkmək olmur. O saat başlayır ki, mən ayağı çarıqlı, motalpapaq çobanın oğluna qız vermərəm. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • başmaqlı — sif. Başmaq geymiş, ayaqlarında başmaq olan. Arvad, kişi, oğlan, qız; Gön çarıqlı, başmaqlı; Gedir qoruq qaytaqsız; Gəlin, qızlar yaşmaqlı. A. S.. Ortaboylu, arıq, başmaqlı bir kişi məsciddən çıxıb gəldi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çatmaqaş(lı) — sif. Qaşları bitişik olan, qaşları bir birinə qovuşmuş. Çatmaqaş oğlan. – Səkinə iftixar dolu gözlərlə . . enlikürək, ucaboylu, çatmaqaşlı və qartalgözlü oğlunu süzdü. M. İ.. Boz şaldan pencəkşalvar geyinmiş, şirvani çarıqlı, törəboy, çatmaqaş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göy — 1. is. 1. Yer üzünün üzərində mavi bir qübbə kimi görünən fəza, boşluq. Göydə buludlar üzür. Göydə ulduzlar sayrışır. Bu vaxt göydə bulud göründü. // Yer üzünü əhatə edən kainat boşluğu; ənginlik, hava. Bu halda sərayi şahibən göyə bir fişəng… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • paltarlı — sif. Əynində paltarı olan; geyimli. <Əsgərləri> qarşılayıb alqışlayan çox idi: cırıq çarıqlı, yırtıq paltarlı muzdurlar. . H. N …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • törəboy — sif. məh. Boyu törə, bəstəboy, alçaqboy. Boz şaldan pencək şalvar geyinmiş, şirvani çarıqlı, törəboy, çatmaqaş uşaq madyanı kənara çəkdi. Ə. Abasov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaşmaqlı — sif. 1. Üzünə yaşmaq tutmuş. Yaşmaqlı qarı. – Arvad, kişi, oğlan, qız gön çarıqlı, başmaqlı; Gedir qoruq qaytaqsız, gəlin, qızlar yaşmaqlı. A. S.. Çarşablı qızlar, gəlinlər darvazalardan içəri girmir, çarşablarını açmamış, işin yerinə çatmaq üçün …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”